• Mobile:086-355-8873
  Tel:02-994-7058
  LINE:095-919-6952
 • Email:pretechthai@gmail.com
  Email:-
  Email:-

กันซึมซีเมนต์เบสแบบตกผลึก(Crystalline Waterproof)

เป็นซีเมนต์โมดิฟายให้มีความสามารถในการป้องกันการรั่วซึมอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากผสมโปรพรูฟ คริสตัลไลน์กับน้ําแล้วจะ เกิดปฏิกิริยาทางเคมีสร้างผลึกจํานวนมาก เข้าไปอุดรูพรุนหรือรอยแตกร้าวบนผิวคอนกรีต ทําให้น้ําไม่สามารถซึมผ่านได้ โดยเฉพาะพื้นผิวที่มี การซึมของน้ําหรือมีความชื้นอยู่แล้วจะทําให้อนุภาคของสารแทรกซึมเข้าไปลึกยิ่งขึ้นและเมื่อแห้งสนิทแล้ว จะเกิดผลึกในเนื้อของคอนกรีตจะ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของคอนกรีตทําให้โครงสร้างแข็งแรงยิ่งขึ้น

ลักษณะการใช้งาน:

 • ใช้ทาเพื่ออุดรอยร้าวขนาดเล็กด้วยปฏิกิริยาตกผลึกของซีเมนต์หรือทาบนผนังก่ออิฐเพื่อป้องกันการซึมของน้ํา และการเจริญเติบโตของเห็ดรา

คุณสมบัติ:

 • ป้องกันการซึมของน้ําได้เป็นอย่างดี
 • สามารถแทรกซึมเข้าได้ลึกเมื่อพื้นคอนกรีตมีความชื้น
 • เมื่อแห้งตัวแล้วโครงสร้างผลึกจะช่วยเสริมโครงสร้างของคอนกรีตให้แข็งแรงขึ้น

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ

 • บจก.เนชั่นแนลสตาร์ซ
 • บจก.ไทยศิลป์ลาเบลแพค
 • สถาบันไทย-เยอรมัน
 • สามารถ เอ็นจีเนียริ่ง
 • สนามกอล์ฟลิเวอเดล