• Mobile:086-355-8873
    Tel:02-994-7058
    LINE:095-919-6952
  • Email:pretechthai@gmail.com
    Email:-
    Email:-

ระบบพื้นอุตสาหกรรม

ปรับปรุง-ก่อสร้างอาคาร/ปรับโครงหลังคา

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย

เคลือบโลหะป้องกันการกัดกร่อน