• Mobile:086-355-8873
  Tel:02-994-7058
  LINE:095-919-6952
 • Email:pretechthai@gmail.com
  Email:-
  Email:-

พื้นอีพ็อกซี่

การเคลือบพื้นด้วยสีอีพ็อกซี่ซึ่งเป็นสารยางสังเคราะห์ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่าง Epoxy กับ Polyamine โดยนํามาผสมกันทําให้ เกิดปฏิกิริยาเคมีทําให้เกิดการเชื่อมเป็นร่างแหและเป็นผืนเดียวกัน นิยมนํามาเคลือบพื้นที่ต้องการเน้นเรื่องความสะอาดและไร้รอยต่อ นอกจากนี้พื้นอีพ็อกซี่ ยังมีข้อดีด้านความทนทานต่อ กรด-ด่าง สารเคมี และน้ํามันได้ดี มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นมากสามารถป้องกัน การสึกหรอของพื้นโรงงานและคลังสินค้าได้อย่างดี มีความมันเงาและสีสันที่หลากหลาย พร้อมให้บรรยากาศที่ดูสะอาดและปลอดภัย ด้วยเหตุนี้การ เคลือบพื้นด้วยEpoxy จึงเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในการทําเป็นพื้นโรงงานมาตรฐานสูง นอกจากนี้ Epoxy มีความโดดเด่นกว่าสีเคลือบพื้น ธรรมดาด้านความทนทานต่อการใช้งานและการยึดเกาะกับพื้นคอนกรีตได้ดีกว่าอีกด้วย

ข้อดี

 • 1.เพิ่มความแข็งแรงและปลอดภัยของพื้นโรงงานและคลังสินค้า
 • 2.ยืดอายุการใช้งานของพื้น
 • 3.สร้างความสวยงามให้กับพื้น
 • PE-COAT
 • PE-HICHEM
 • PE-PRIMER
 • PE-SELF

1.ระบบพื้น Epoxy Coating

ระบบพื้น Epoxy Coatings คือ พื้นที่ถูกเคลือบด้วยสีอีพ็อกซี่ความหนาต่ํา โดยปกติจะมีความหนาประมาณความหนาประมาณ 0.3 - 0.45 มิลลิเมตร เป็นระบบการทาเคลือบพื้นคอนกรีต ด้วยการกลิ้ง ใช้งานได้ทั้งพื้นและฝาผนัง เป็นระบบเคลือบพื้นโดยใช้อีพ็อกซี่ชนิดทา เคลือบพื้นให้แข็งแรง ทดทานต่อสารเคมี ทําความสะอาดง่าย สามารถปรับแต่งเป็นเส้นแบ่งเขตแบ่งโซนต่างๆ

ลักษณะการใช้งาน

 • ใช้ได้กับพื้นที่ที่ต้องการการรับน้ําหนักปานกลางถึงหนักมาก เช่นห้องเก็บสินค้า, ห้องผลิต, ทางเดินภายใน, ห้องทดลอง,ห้องครัว, ห้องอาหาร
 • ใช้ได้กับผนังคอนกรีต ผนังไอโซที่ต้องการรักษาความสะอาดในระบบห้องปิด เช่นหองเก็บสินค้า, ห้องผลิต, ทางเดินภายใน, ห้องทดลอง, ห้องครัวและหองอาหาร
 • เหมาะสําหรับโรงงานที่เน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร หรือมาตรฐาน GMP,HACCP
 • ทําได้กับพื้นผิวทุกชนิด เช่น คอนกรีต, ไม้,เหล็กและกระเบื้อง
 • สามารถทําผิวเรียบหรือผิวหยาบได้
ระบบพื้น Epoxy Coating ประกอบด้วย 3 ชั้นคือ
 • 1.ชั้นรองพื้น(Primer/Moisture Barrier)
 • 2.ชั้นปรับสภาพผิว(Middle)
 • 3.ชั้นทาเคลือบสีชั้นที่ 1 (Topcoat1st), ชั้นที่ 2 (Topcoat2nd)

Epoxy Flooring

2.ระบบพื้น Epoxy Self-Leveling

ระบบพื้น Epoxy Self-Leveling คือ พื้นที่ถูกเคลือบด้วยสีอีพอกซี่ความหนาสูง ความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตรขึ้นไป เหมาะสําหรับพื้นที่ ต้องการความแข็งแรงสูงและใช้งานอย่างหนัก สีอีพ็อกซี่มี 2 ส่วนผสมที่ไม่มีตัวทําละลาย สามารถปรับผิวหน้าให้เรียบด้วยตัวเอง ไม่มีรอยต่อ สามารถทําความหนาได้หลายแบบ เหมาะเป็นสีทับหน้าที่มีผิวเรียบสวยงาม คงทนถาวรทนทานต่อการใช้งานและแรงเสียดสีได้ดี ทนทานต่อ การใช้งานหนัก, ทนทานต่อสารเคมี, ผิวเรียบไร้รอยต่อไม่เพาะเชื้อ ต้านทานการเติบโตของแบคทีเรีย (antibacteria) ทํางานง่าย แห้งตัวเร็ว ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีหลากหลายสีให้เลือก

ลักษณะการใช้งาน

 • ใช้งานในพื้นที่ที่มีการเสียดสีและรับน้ําหนักมาก เช่น ห้องเก็บสินค้า, โรงซ่อมรถ, โรงงานนม, โรงงานทั่วไป, ห้องทดลอง, ห้องซ่อมบํารุง, พื้นห้องผลิต, พื้นอุตสาหกรรมเบา จนถึงหนัก
 • โรงงานผลิตอาหารต่างๆ ที่ต้องการมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO9000-14000 เป็นต้น
ระบบพื้น Epoxy Self-Leveling ประกอบด้วย 3 ชั้น คือ
 • 1.ชั้นรองพื้น (Primer, Moisture Barrier)
 • 2.ชั้นปรับสภาพผิว (Mortar, Putty)
 • 3.ชั้นเคลือบสีระบบ Self-Leveling (Topcoat)

Epoxy Flooring